top of page

Tony Lökfors fortsätter som ToBK:s ordförande

Tolkis Bollklubbs stadgeenliga årsmöte hölls på Tolkis Folkets Hus den 11 februari. Mötet gav den sittande styrelsens ansvarsfrihet och återvalde samtidigt styrelsen i sin helhet. Tony Lökfors fortsätter därmed som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Peter Wirtanen, Annika Blomqvist, Carl-Johan Spring, Thomas Wahlroos och Johnny Holmström.


År 2019 hade föreningen 180 medlemmar och en mycket omfattande verksamhet som beskrivs i verksamhetsberättelsen. Ekonomin visade en omsättning på ca 41 000 euro och ett plus-minus-noll resultat.


94 views0 comments

Comments


bottom of page