top of page

Stipendierna utdelade, sommarlovet är här! - Stipendit jaettu, kesäloma on täällä!

ToBK:s stipendier har igen utdelats till elever på årskurs 1 i Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu. I år heter stipendiaterna Benjamin Nurmela och Aaro Nakari. Trevligt sommarlov till alla elever!


ToBK:n stipendit on taas jaettu ensimmäisen vuosiluokan oppilaille Tolkkisten koulussa ja Eklöfska skolassa. Tänä vuonna stipendin saivat Benjamin Nurmela ja Aaro Nakari. Hyvää kesälomaa kaikille oppilaille!


>>> Tidigare stipendiater - Aiemmat stipendinsaajat

98 views0 comments
bottom of page