top of page

Peter Wirtasesta kunniajäsen - Peter Wirtanen kallades till hedersmedlem

Vuosikokouksessa 18.2.2021 Peter Wirtanen on kutsuttu seuran kunniajäseneksi. Peter on toiminut useiden lajien ja joukkueiden pelaajana ja valmentajana ja peräti 31 vuotta seuran hallituksessa. Peter on historian toinen kunniajäsen, ensimmäinen oli Karl-Erik Högström.


Årsmöte har 18.2.2021 kallat Peter Wirtanen till föreningens hedersmedlem. Peter har fungerat som spelare och tränare i flera grenar och lag samt dessutom som styrelsemedlem i hela 31 år. Peter är historiens andra hedersmedlem, första var Karl-Erik Högström.

Puheenjohtaja/ordförande Tony Lökfors & kunniajäsen/hedersmedlem Peter Wirtanen

168 views0 comments
bottom of page