top of page

Medlemsantalet växer: Gott nytt år 2024! - - Jäsenmäärä kasvaa: Onnellista uutta vuotta 2024!

ToBK:s verksamhetsår 2023 är slut och bjöd igen på flera höjdpunkter, med bl.a. Roots Cup-final på Olympiastadion och en växande juniorverksamhet. Efterfrågan av mångsidig näridrott och gammaldags föreningsgemenskap har ökat. Föreningen hade 237 medlemmar år 2023, vilket är en ökning med 17 % jämfört med föregående år!


Tack vare en omfattande talkoinsats var deltagaravgifterna igen på en skälig nivå. Ingen tränare eller föreningsfunktionär får lön eller arvoden för sitt jobb, utan hela verksamheten förverkligas med frivilligkrafter. Stort tack till alla som på sätt eller annat jobbat för föreningens bästa!


Ekonomiskt var året stabilt, med utgifter på ca 55 000 euro och lika mycket inkomster. De största utgiftsposterna var plan- och salhyror (14 000 €), utrustning (11 300 €), domaravgifter (8300 €) samt serie- och turneringsavgifter (8000 €). Inkomstkällorna är deltagaravgifter (48 %), turneringskiosker och annan medelinsamling (20 %), sponsorer (18 %), stadens bidrag (8 %) och medlemsavgifter (6 %).


Vi önskar alla medlemmar och samarbetspartners ett gott nytt år 2024!ToBK:n vuosi 2023 on takanapäin, ja tarjosi jälleen monia hienoja hetkiä, mm. Roots Cupin finaali Olympiastadionilla, ja kasvavan junioritoiminnan parissa. Monipuolisen lähiliikunnan ja perinteikkään seuratoiminnan kysyntä on kasvussa. Seuran jäsenmäärä nousi 17 %, ollen nyt 237 henkilöä edellisvuoteen verrattuna!


Osallistumismaksut pysyivät kohtuullisina merkittävän talkootyöpanoksen ansiosta. On huomionarvoista, ettei yksikään valmentaja tai yhdistyksen toimihenkilö saa työstään palkkaa tai palkkioita, vaan kaikki toiminta toteutuu vapaaehtoisvoimin. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa yhdistyksen hyväksi!


Taloudellisesti vuosi oli vakaa, kulujen ollessa noin 55 000 euroa vastaten saatuja tuloja. Suurimmat kuluerät olivat kenttä- ja salivuokrat (14 000 €), varusteet (11 300 €), erotuomaripalkkiot (8 300 €) sekä sarja- ja turnausmaksut (8 000 €). Tulonlähteitä olivat osallistumismaksut (48 %), turnauskioskit ja muu varainhankinta (20 %), sponsorit (18 %), kaupungin avustukset (8 %) sekä jäsenmaksut (6 %).


Toivotamme kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille erinomaista uutta vuotta 2024!

123 views0 comments

Kommentare


bottom of page