top of page

Lisäpanostuksia 2012-2013-futistoimintaan - Ytterligare satsningar på 2012-2013-fotisverksamheten

ToBK tekee lisäpanostuksia 2012-2013-futistoimintaan. Uudet pelaajat ovat tervetulleita!

ToBK gör nya satsningar på 2012-2013-fotisverksamheten. Nya spelare är välkomna med!


Lue lisää/Läs mer: https://www.tobk.net/juniorit1213

207 views0 comments

Recent Posts

See All

Hozzászólások


bottom of page