top of page

Korona tyhjentää joulukuun kalenterin - Coronan tömmer decemberkalendern

Kaikki harrastustoiminta kaupungin halleissa ja saleissa keskeytetään. Sama koskee yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Jääkiekko-, kaukakalopallo-, salibandy-, futsal- tai muita otteluja ja turnauksia ei järjestetä ennen joulua. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua ulkona, mutta vain oman harjoitusryhmän kanssa. Nämä rajoitukset ovat voimassa 20.12.2020 asti.


All hobbyverksamhet i stadens hallar och salar avbryts. Samma sak gäller äver 20-åringarnas hobbyverksamhet utomhus. Ishockey-, rinkbandy-, innebandy-, futsal- och andra matcher och turneringar ordnas inte för julen. Verksamhet för under 20-åringar kan ordnas utomhus, men endast med den egna träningsgruppen. Dessa restriktioner är ikraft fram till den 20.12.2020.
111 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page