top of page

Gott nytt år 2021! -- Hyvää uutta vuotta 2021!

För ett år sedan, då 2010-talet avslutades, skrev jag om de mångåriga satsningar Tolkis Bollklubb gjort för att möjliggöra en mångsidig näridrottsverksamhet i en genuin frivilligförening. Samtidigt betonades vikten av stark samhörighet och traditioner för att bibehålla den goda stämningen i föreningen. Ett år senare känns textinnehållet forfarande minst lika relevant, trots att år 2020 blev allt annat än förväntat.


I mars förändrade coronaepidemin totalt på ToBK:s rutiner och all ordinarie verksamhet lades ner med mycket kort varsel. Salar och hallar stängdes och serierna avbröts. En avstympad fotissäsong kunde genomföras någorlunda reguljärt på sommaren, ävenom bl.a. Korttelifutis och den planerade utlandsturneringen i Örebro inte blev av. Hösten inleddes i normal ordning, men i slutet av november var det dags att åter lägga ner allt i väntan på ett vaccin. Också föreningens maskeraddans inhiberades.


Det extraordinära läget till trots har våra tränare och lagledare skött väl om sina sina lag och arrangerat ett rikligt antal träningstillfällen och matcher för både juniorer och seniorer. En ny juniorgrupp såg dagens ljus och fylldes genast till bredden med entusiastiska barn. Traditionella Tolkis Cup -turneringen kunde arrangeras i februari och lika planenligt krossade ToBK allt motstånd i FM-krocketen. Under hösten var rinkbandyn och ishockeyn i full gång och biljardserien välbesökt. Med andra ord finns det fortfarande en tydlig efterfrågan på det vi gör! Även under detta coronaår steg medlemsantalet över tvåhundra – varav de allra flesta är aktiva medlemmar.


Ur ett bredare perspektiv finns det ändå bekymmersamma hotbilder som antagligen ytterligare fördjupats under undantagsläget. I Tolkis och runtom i Borgå har det aldrig funnits lika fina näridrottsplatser som idag, men ändå har det visat sig att konditionen rasat i synnerhet i yngre åldersklasser. Grovt förenklat kan man säga att spontana utomhuslekar och nyttomotion har fått ge vika för stillasittande digitala intressen, som varvas enbart med handledda träningstillfällen (eller ingenting alls). En allt tydligare polarisering i fysiskt aktiva och passiva individer är uppenbar. I alla lägen är det vi vuxna som bär ansvaret för att sporra juniorerna till en hälsosam livsstil.


ToBK har igen visat att oväntade händelser inte rubbar på föreningens karaktär, grundvärderingar eller ekonomi. Det ska ändå bli skönt att inom en snar framtid kunna återgå till det normala. År 2021 fyller ToBK 65 år och det firar vi gärna med att motionera tillsammans. Stort tack till alla tränare, lagledare, medlemmar och sponsorer som gör allt detta möjligt. Gott nytt år 2021!


Johnny Holmström


-------------------------------

Vuosi sitten 2010-luvun päättyessä kirjoitin ToBK:n monivuotisista panostuksista, jotka ovat mahdollistaneet monipuolisen lähiliikuntatoiminnan järjestämisen aidoissa vapaaehtoisyhdistyksessä. Samalla korostin vahvan yhteishengen ja perinteiden merkitystä seuramme hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä. Vuosi myöhemmin tekstin sisältö tuntuu edelleen vähintään yhtä relevantilta, vaikka vuodesta 2020 tuli kaikkea muuta kuin mitä odotimme.


Maaliskuussa ToBK:n rutiinit muuttuivat täysin koronaepidemian johdosta ja kaikki tavanomainen toiminta jäi tauolle erittäin lyhyellä varoitusajalla. Salit ja hallit suljettiin ja sarjat keskeytettiin. Kesällä lyhennetty futiskausi voitiin toteuttaa lähes normaalisti, joskin mm. Korttelifutis ja suunniteltu ulkomaanturnaus Örebrossa jäi toteutumatta. Syksy käynnistyi totutusti, mutta marraskuun loppupuolella oli taas koronasulun aika rokotetta odotellessa. Myös seuran naamiaistanssit peruttiin.


Epätavallisesta tilanteesta huolimatta valmentajamme ja joukkueenjohtajamme ovat pitäneet hyvää huolta joukkueistaan ja järjestäneet suuren määrän harjoituksia ja otteluja sekä junioreille että senioreille. Uusi junioriryhmä näki päivän valon ja täyttyi heti innostuneilla lapsilla. Perinteikäs Tolkis Cup-turnaus voitiin järjestää helmikuussa ja yhtä suunnitelmallisesti ToBK oli täysin ylivoimainen SM-kroketissa. Syksyllä kaukalopallo ja jääkiekko oli täydessä vauhdissa ja biljardisarjassa paljon osallistujia. Toiminnallamme on siis edelleen suuri kysyntä! Myös tänä koronavuotena jäsenmäärä ylitti kahdensadan, joista valtaosa on aktiivijäseniä.


Laajemmassa näkökulmassa on kuitenkin huolestuttavia uhkakuvia, jotka luultavasti ovat syventyneet poikkeusaikana. Tolkkisissa ja Porvoossa ei ikinä ole ollut näin hienoja lähiliikuntapaikkoja. Tästä huolimatta tutkimustulokset osoittavat, että etenkin nuorten ikäluokkien kunto on romahtanut. Karkeasti yksinkertaistettuna spontaanit ulkoleikit ja hyötyliikunta ovat jääneet unholaan ja tilalle on tullut digitaliset istumaharrastukset ja ainoastaan ohjatut harjoitukset (jos niitäkään). Yhä selvempi polarisaatio fyysisesti aktiivisten ja passiivisten henkilöiden välillä on valitettavan ilmeinen. Kaikissa tilanteissa me aikuiset olemme vastuussa siitä, että kannustamme junioreitamme terveelliseen elämäntapaan.


ToBK on taas osoittanut, että odottamattomatkaan tapahtumat eivät nakerra seuramme luonnetta, perusarvoja tai taloutta. On kuitenkin helpottavaa, että lähitulevaisuudessa voimme palata normaaliin. Vuonna 2021 ToBK täyttää 65 vuotta ja juhlimme mielellämme yhdessä liikkuen. Kiitos tästä kuuluu kaikille valmentajille, joukkueenjohtajille, jäsenille ja sponsoreille. Hyvää uutta vuotta 2021!


Johnny Holmström


55 views0 comments

Bình luận


bottom of page