top of page

Helpotusta perheiden arkeen - nollakasit harjoittelevat heti koulupäivän jälkeen elokuusta alkaen!


Elokuun koulustartin jälkeen ToBK:n 08-joukkue tulee kerran viikossa harjoittelemaan heti koulupäivän jälkeen. Tällä tavalla seura haluaa helpottaa perheiden arkipäiväistä ajankäyttöä, vähentää turhia kuljetuksia edestakaisin koulun, kodin ja harjoituspaikan välillä sekä etenkin luoda lapsille kiireettömän harjoitusympäristön.

Kiitos hyvän yhteistyön kylän koulujen rehtoreiden Petri Kemppaisen ja Johan Öhbergin kanssa olemme löytäneet yhteisen päivän joka sopii hyvin 08-09-ikäluokan lukujärjestykseen. Tiistaisin kello 14 ja 16 välillä pidämme lajiharjoitukset (alkukaudesta jalkapallo, myöhemmin salibandy) ja lisäksi aikaa jää muuhun oheistoimintaan. Tulevat tiistaiharjoitukset – kuten seuran kaikki muutkin harjoitukset - toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin, eikä järjestely maksaa mitään ylimääräistä joukkueen pelaajille.

---

Efter skolstarten i augusti kommer ToBK:s 08-lag att träna en gång i veckan genast efter skoldagen. På detta sätt vill föreningen underlätta familjernas vardagliga tidsanvändning, minska på onödiga transporter mellan skola, hem och träningsplatser samt framförallt skapa en lugn träningsmiljö för barnen.

Tack vare ett gott samarbete med byns skolrektorer Petri Kemppainen och Johan Öhberg har vi hittat en gemensam dag som lämpar sig för 08-09-åldersklassens läseordning. På tisdagar mellan klockan 14 och 16 håller vi grenträningar (till en början fotboll, senare innebandy) och dessutom har vi tid med annan kompletterande verksamhet vid sidan om. De kommande tisdagsträningarna – såsom föreningens alla övriga träningar – arrangeras helt med frivilliga krafter, och arrangemanget leder inte till extra kostnaderna för spelarna i laget.

--

Lisätietoa/ytterligare information: Johnny Holmström 040 4899 811


50 views0 comments
bottom of page