top of page

ToBK:n koulustipendit jaettu - ToBK:s skolstipendier utdelade


Seuran koululaisstipendi myönnetään ensimmäisen luokan oppilaalle, joka lukuvuoden aikana on osoittanut erityistä kiinnostusta liikuntaan ja urheiluun. Tämän vuoden stipendinsaajat ovat Saana Uotila (Tolkkisten koulu) ja Vanessa Kinnunen (Tolkis skola). Onneksi olkoon ja hauskaa kesälomaa!

Föreningens skolstipendium tilldelas en elev på årskurs 1 som under läsåret visat särskilt intresse för motion och idrott. Årets stipendiater är Saana Uotila (Tolkkisten koulu) och Vanessa Kinnunen (Tolkis skola). Grattis och roligt sommarlov!


53 views0 comments
bottom of page