top of page

Äänestä naamiaisteemaa - Rösta på maskeradtema


Seuran hallitus on valinnut kolme parasta ehdotusta naamiaisteemaksi syystansseissa 3.11.2018. Nyt voit äänestää parhaimman ehdotuksen. Äänestys päättyy perjantaina 24.8. Liput tulevat myyntiin syyskuun alussa.

Föreningens styrelse har valt de tre bästa förslagen till maskeradtema för höstdansen 3.11.2018. Nu kan du rösta på det bästa förslaget. Röstningen tar slut 24.8. Biljetterna kommer till salu i början av september.


69 views0 comments
bottom of page