top of page

Hiekalta tekonurmelle - Från sand till konstgräs


Kylämme hiekkakenttä on kevään aikana saanut hienon kasvojenkohotuksen kun Porvoon pallokentän vanha tekonurmimatto on asennettu Tolkkisiin. Näin aktiivinen urheiluseuramme on saanut paremmat harjoitusolosuhteet ja huomattavasti lyhemmät harjoitusmatkat – nyt ei ole tarvetta käydä kaupungin keskustassa harjoittelemassa. Vanhempien junioreiden ottelualustaksi Tolkkisten tekonurmi ei valitettavasti kelpaa, mutta harjoitus- ja lähiliikuntakenttänä paikka toimii erinomaisen hyvin. Erityisesti keskiviikkoisin kenttä on kovassa ToBK-käytössä. Vihreällä matolla nähdään silloin peräti neljä ryhmää ja yhteensä noin 60 pelaajaa.

Sandplanen i vår hemby har under våren fått ett fint ansiktslyft då den gamla konstgräsmattan har flyttats från Borgå bollplan till Tolkis. Vår aktiva idrottsförening har därmed fått bättre träningsförhållanden och betydligt kortare träningsresor – nu behöver vi inte ta oss till stadens centrum för att träna. Som matchunderlag för de äldre juniorerna duger Tolkis konstgräs tyvärr inte, men som tränings- och näridrottsplats fungerar den mycket väl. I synnerhet på onsdagar används planen flitigt av ToBK. Totalt fyra lag och 60 spelare springer då på den gröna mattan.


74 views0 comments
bottom of page