• Web Reporter

Tolkisserien i krocket startade


Landets hårdaste krocketserie - Tolkisserien - startade med den första deltävlingen i Ånäs. Osmo Bäckman vann före Thomas Wahlroos.

>>> Resultat


22 views0 comments