top of page

Tolkisserien i krocket startade


Landets hårdaste krocketserie - Tolkisserien - startade med den första deltävlingen i Ånäs. Osmo Bäckman vann före Thomas Wahlroos.


24 views0 comments
bottom of page