top of page

Emil Stade, Årets Junior 2017


Föreningens styrelse har valt Emil Stade till årets junior 2017. Emil är känd för en glad och positiv attityd och deltar i så gott som alla träningar och matcher i nollfyrornas fotisverksamhet. Detta har lett till stora framgångar såväl på som utanför planen. Grattis! Fortsätt på samma sätt!


29 views0 comments
bottom of page