top of page

Vuosikokous pidetty, Tony Lökfors jatkaa puheenjohtajana


Vuosikokous pidettiin Tolkkisten työväentalolla. Seuran puheenjohtaja Tony Lökfors valittiin uudelleen jatkokaudelle, kuten myös muut hallituksen jäsenet Thomas Wahlroos, Annika Blomqvist, Peter Wirtanen, Carl-Johan Spring ja Johnny Holmström.

Seuralla oli vuonna 2017 yhteensä 223 jäsentä ja toimintaa kuudessa eri lajissa. Yhteenlasketut menot olivat noin 53 000 euroa ja tulot noin 49 000 euroa. Tulos oli siten noin 4000 euroa alijäämäinen. Suurin selittävä tekijä tulokseen on 2004-jalkapallojoukkueen ulkomaanmatka huhtikuussa 2018. Matkalaskuja maksettiin matkajärjestäjälle jo vuonna 2017, joskin osallistujien maksamat maksut kohdistuvat pääsääntöisesti vuodelle 2018.

Vuosikokous hyväksyi myös muutoksia seuran sääntöihin. Suurin muutos koskee vuosikokouksen koollekutsumista, joka jatkossa tapahtuu ainoastaan sähköisesti seuran nettisivujen ja muiden tiedotuskanavien kautta.


56 views0 comments
bottom of page