top of page

Gifta bättre än ogifta i kvinnornas fotisavslutning


Matchen slutade i de giftas favör med förkrossande 11-2 på Tolkis sandplan.

Övre raden från vänster (ogifta): Nora Johansson, Carolina Eriksson, Anette Sundsten, Sara Melkko, Lotta Karlsson, Marie Theresa Henriksson

Nedre raden från vänster (gifta): Minna Flykt, Johanna Ahlgren, Malin Häggqvist, Anne Holmström, Carina Paavilainen, Anne Koskela-Marie


117 views0 comments
bottom of page