top of page

Hallituksen kokous - Styrelsemöte 14.3.2017


Styrelsen sammankom första gången efter årsmötet och inledde med konstituerande möte. Thomas Wahlroos fortsätter som vice ordförande, Annika Blomqvist som sekreterare och Johnny Holmström som kassör.

Styrelsen fattade beslut om att ordna ett städ- och flyttalko fredagen 14 april då föreningens biljardbord och andra inventarier flyttas till nya utrymmen.

Söndagen 9 april ordnas ett juniorledarmöte samt ett möte för rinkbandy- och ishockeylagens lagledaren. Då planeras den framtida verksamheten.

Mötesprotokoll: http://media.wix.com/ugd/dca3d6_13b8f25a8ddc4b74a7552fcc556bfd50.pdf


28 views0 comments
bottom of page