• Web Reporter

250 jäsentä - 250 medlemmar


Vuonna 2016 ToBK:lla oli 251 jäsentä, joista 47 % olivat junioreita.

År 2016 hade ToBK 251 medlemmar, varav 47 % var juniorer.