top of page

250 jäsentä - 250 medlemmar


Vuonna 2016 ToBK:lla oli 251 jäsentä, joista 47 % olivat junioreita.

År 2016 hade ToBK 251 medlemmar, varav 47 % var juniorer.


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Virikesetelien mobiilimaksu

Edenred vastasi näin: "Mobiilimaksumahdollisuus on juuri julkaistu lounaspuolelle, ja seuraavaksi on virikepuolen vuoro. Tarkempaa aikataulua ei vielä toistaiseksi ole, mutta mobiilimaksu on mahdollis

bottom of page