top of page

Årsmötet återvalde Tony Lökfors till ToBK:s ordförande - Vuosikokous valitsi Tony Lökforsin ToBK:n puheenjohtajaksi

Tolkis Bollklubbs stadgeenliga årsmöte hölls 13.2.2024 på Tolkis Folkets Hus. Mötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2023 och fastställde bokslutet som uppvisade ett överskott på drygt 700 euro.


Styrelsen återvaldes i sin helhet med Tony Lökfors som ordförande, Thomas Wahlroos som viceordförande, Johnny Holmström som kassör, Rikard Lindström som sekreterare samt Carl-Johan Spring och Mathias Lindroos som styrelsemedlemmar.


Dessutom utsågs Årets ToBK:are 2023 och Årets Junior 2023. Namnen på dessa publiceras inom några dagar på föreningens webbplats.   

 __________________________________________


Tolkis Bollklubbin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.2.2024 Tolkkisten työväentalolla. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelle 2023 sekä vahvisti tilinpäätöksen 2023, joka oli runsaat 700 euroa ylijäämäinen.


Hallitus valittiin uudelleen kokonaisuudessaan siten, että puheenjohtajana toimii Tony Lökfors, varapuheenjohtajana Thomas Wahlroos, rahastonhoitajana Johnny Holmström, sihteerinä Rikard Lindström ja jäseninä Carl-Johan Spring ja Mathias Lindroos.


Lisäksi valittiin Vuoden ToBK:lainen 2023 ja Vuoden Juniori 2023. Näiden nimet julkistetaan ​​muutaman päivän kuluttua yhdistyksen verkkosivuilla.
113 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page