top of page

Årsmöte sö 27.2. kl. 15 -- Vuosikokous su 27.2. klo 15

Tolkis Bollklubbs årsmöte hålls söndagen 27 februari 2022 klockan 15 på Klubbhuset, Tolkis hamnvägen 5. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden och publiceras "Årets ToBK:are 2021" och "Årets junior 2021". Kaffeservering!

Årsmötets föredragningslista:

(1) Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

(2) Konstaterande av mötets laglighet

(3) Föredragning av föreningens årsberättelse, kassaställning och revisorernas berättelse

(4) Beslutande om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

(5) Föredragning av föreningens materialförvaltares berättelse

(6) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för (a) aktiva medlemmar, (b) juniorer, (c) understödande medlemmar och (d) ständiga medlemmar

(7) Val av föreningens ordförande, fem styrelsemedlemmar och två suppleanter för följande verksamhetsår

(8) Tillsättande av nödvändiga kommittéer

(9) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för följande verksamhetsår

(10) Givande av verksamhetsprogram åt den nyvalda styrelsen

(11) Övriga ärenden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolkis Bollklubbin vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.helmikuuta 2022 kello 15 Klubitalolla, Tolkkisten satamatie 5. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja julkistetaan "Vuoden ToBK:lainen 2021" ja "Vuoden Juniori 2021".

(1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

(2) Todetaan kokouksen laillisuus

(3) Esitetään vuosikertomus, kassatilanne sekä tilintarkastajien kertomus

(4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

(5) Esitetään seuran tarvikehoitajan kertomus

(6) Päätetään jäsenmaksun suuruus (a) aktiivisille jäsenille, (b) junioreille, (c) kannatusjäsenille sekä (d) ainaisjäsenille

(7) Valitaan seuran puheenjohtaja, viisi johtokunnanjäsentä sekä kaksi varajäsentä seuraavalle toimintavuodelle

(8) Asetetaan välttämättömät komiteat

(9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle toimintavuodelle

(10) Annetaan toimintaohjelma uudelle johtokunnalle

(11) Muut asiat38 views0 comments

Comments


bottom of page